Förslag: Lägg ned Breviksgymnasiet i Oxelösund

Oxelösunds kommun vill lägga ner sin egen gymnasieskola, Breviksgymnasiet. Det beslutet fattade utbildningsnämnden i kommunen idag. Nämnden föreslår istället att all gymnasial utbildning i Oxelösund flyttas till Nyköping.
Anledningen till nedläggningen är att antalet elever på Breviksskolan de senaste åren minskat kraftigt. Bara i år har elevantalet minskat från från 224 till 180 stycken. Det slutgiltiga beslutet om nedläggning fattas av kommunfullmäktige i Oxelösund senare i höst.