Föreningar negativa till ny industri i Studsvik

Flera lokala intresseorganisationer motsätter sig nu Nyköpings kommuns planer att öppna Studsviksområdet för ny industriexpansion, i takt med att den kärntekniska forskningen där minskar.
Skärgårdens intresseförening ser med stor oro på planerna att förlägga ytterligare industri i det unika skärgårdsområdet. Tystberga hembygdsförening, som var mycket aktiv när ett slutförvar för utbrända kärnsopor planerades i Studsvik, är direkt avvisande. -Allra helst skulle vi inte vilja ha nåt Studsvik alls, att låta det somna in i frid när den kärntekniska verksamheten där är avslutad, säger Barbro Rundström, ordförande i Tystberga hembygdsförening. Studsviksområdet kantas av naturreservat och områden av riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv. I söder gränsar området till Stendörrens naturreservat med en kvarts miljon besökare årligen. Nu i mitten av oktober är fladen tom, annars är det en av ostkustens populäraste naturhamnar med tusentals gästande båtar per säsong. I norr ligger den för området unika sandstranden Byggningen och Nynäsreservatet. Skärgården utanför har också fått en allt större betydelse för det rörliga friluftslivet. Den unika miljön gör att områdets framtid, med en allt mindre andel kärnteknisk forskning, nu ställs på sin spets. Ska den öppnas även för annan industri eller ska områdets andra kvalitéer präga framtiden. -Det är ekoturism som ska prägla området naturligtvis, på ett varsamt sätt, säger Barbro Rundström. Och även Nils Kjellberg, orförande i Skärgårdens intresseförening, är motståndare till kommunens planer på utbyggnad i Studsvik. -Att tänka sig ny industriverksamhet inklämt mellan naturreservaten är väldigt svårförståeligt, säger Nils Kjellberg.