Ingen arbetstidsförkortning i Eskilstuna kommun

Det ser inte ut att bli någon förkortning av arbetstiden inom vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun. Ett förslag från miljöpartiet i Eskilstuna går ut på att kommunen skulle försöka förkorta arbetstiden, men kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige röstar nej till det.
En av de instanser som uttalat sig i frågan, vuxenförvaltningen själv, menar att en minskning av arbetstiden utan att det blir mer personal riskerar att öka stressen och försämra arbetsmiljön för personalen.