"Särskola och skola ska samordnas"

Handikappombudsmannen har nu sagt sitt om effekterna av flytten av elever med psykiska handikapp från Djurgårdsskolans träningsskola till den nybyggda Odlarskolan i Eskilstuna. Flera mammor anmälde kommunen till Handikappombudsmannen och menade att flytten skulle påverka särskoleeleverna negativt.
Handikappombudsmannen menar att det är en självklarhet att särskolan ska vara samordnad med den övriga skolverksamheten, men säger samtidigt att det korttidshem som placeras på skolan inte ger det miljöombyte som är meningen. Handikappombudsmannen vill därför att eleverna får alternativa korttidshem.