Friskola har plats för gymnasister i Oxelösund

Gymnasiet på Breviksskolan i Oxelösund läggs ner. Men de elever som vill kan ändå stanna kvar och läsa el- och teknikprogrammet på gymnasiet i Oxelösund. Det är möjligt att göra på den gymnasiefriskola som Tapio Kantakoski driver.
- Om kommunen vill så kan man dra igång till nästa höst. Annars så kan det skjutas ett år längre fram, säger Tapio Kantakoski. Han driver en gymnasiefriskola i Oxelösund där eleverna kan läsa el- och teknikprogrammet. Han har tidigare fått avslag av Skolverket på en ansökan om starta också samhälls- och naturlinjerna, för att kommunen ansåg att han i så fall skulle konkurrera med kommunens egna utbildningar. Men nu när beslutet fattats att lägga ner gymnasiet på Breviksskolan är läget annorlunda, menar Tapio Kantakoski. - Jag har haft kontakter med ordföranden för utbildningsnämnden, och upp emot hundra elever skulle det finnas plats för här, säger Tapio Kantakoski.