Inga kraftiga avgiftshöjningar inom landstinget

Landstinget Sörmland kommer inte att höja några vårdavgifter kraftigt nästa år, däremot görs marginella ändringar av vissa avgifter, både upp och ner, för att få ett likartat avgiftssystem i Sörmland, Västmanland och Örebro. Det säger landstingsstyrelsens ordförande, Alf Engnerfors.
- Att höja vårdavgifter eller andra avgifter inom landstinget ger inte tillräckliga intäkter som har några större effekter, säger landstingsstyrelsens ordförande Alf Engnerfors. Landstinget ska däremot göra nedskärningar på 100 miljoner kronor nästa år, bland annat genom att se över alla verksamheter och vara återhållsam med personalkostnader.