Chef utsedd för ny myndighet

Den nya myndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som ska placeras i Katrineholm, har nu fått sin chef utsedd. Och regeringen har utsett Bo Jangenäs till chef för myndigheten.
Bo Jangenäs är sedan augusti i fjol särskild utredare inom regeringskansliet. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska ha tillsyn över arbetslöshetskassorna och granska arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsersättning. Myndigheten startar den 1 januari nästa år, den beräknas få ett 50-tal anställda och placeras alltså i Katrineholm.