Eskilstuna och Strängnäs saknar skolläkare

Eskilstuna och Strängnäs saknar skolläkare, och bryter därmed mot skollagen.
I Eskilstuna har det inte funnits någon skolläkare på gymnasiet på ett och ett halvt år. I centrala Strängnäs saknas från och med den här terminen en skolläkare för grundskolan och kommunen har inte heller någon skolöverläkare. Det innebär att skolelever istället hänvisas till vårdcentralen med sina problem. I Eskilstuna pågår diskussioner med ett bemanningsföretag i ett försök att lösa problemet. Det innebär fördubblade kostnader jämfört med om man lyckats rekrytera en egen skolläkare.