Antidrogprojekt i Eskilstuna kan bli bäst i Europa

Ett droginformationsprojekt i Eskilstuna kan vinna pris som det bästa lokala brottsförebyggande projektet i Europa efter att ha nominerats av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.
På Skiftingehus skola i Eskilstuna har man informerat nyanlända invandrarundomar och deras föräldrar om droger på deras egna hemspråk, på initiativ av läraren Cheriffe Gazem Nejad. Eleverna Sana och Lavin är två av dem som har fått information om droger på sina hemspråk: - Man lär sig om droger, att det är farligt. Och att det heller inte är bra att umgås med folk som använder droger, säger de. Det var i våras som projektet "Droginformation på flera språk" drog igång på Skiftingehus skola i Eskilstuna. Läraren Chariffe Gazem Nejad kom på idén att man i de internationella klasserna, där de nyanlända invandrarungdomarna går, skulle man kunna prata om narkotika, alkohol och rökning på ungdomarnas eget språk - det skulle göra att det blev en bättre diskussion och öka förståelsen bland ungdomarna. - När vi pratar på modersmål är det lätt för barnen att säga vad de har i hjärnan, vad de har i hjärtat. säger Chariffe Gazem Nejad. Informationen har hållits för årskurserna sex till nio, och det har också hållits föreläsningar för elevernas föräldrar på deras hemspråk. Något som gör det mycket lättare för dem att ställa frågor. I och med den här tävlingen hoppas läraren Chariffe Gazem Nejad att det här sättet att jobba kommer att sprida sig. - Andra skolor i andra städer kan börja med frågorna på samma sätt. Det tror jag är positivt, säger hon.