Regeringen ger Eskilstuna delvis rätt

Eskilstuna kommun har fått delvis rätt i en tvist mot Länsstyrelsen om hur stort statsbidrag kommunen ska få.
Det efter ett beslut av regeringen. Det innebär att Eskilstunas statsbidrag minskar med 3,5 miljoner kronor för år 2001. Tvisten handlar om hur bidrag mellan de olika kommunala företagen i Eskilstuna ska bedömas. Länsstyrelsen ansåg att Eskilstunas statsbidrag skulle minska med 14,5 miljoner, medan Eskilstuna å sin sida menade att det inte skulle påverkas alls. Nu har alltså regeringen beslutat att Eskilstunas statsbidrag för år 2001 ska minskas med 3,5 miljoner kronor.