Missnöje på Försäkringskassan

En enkät som har gjorts bland de anställda visar exempelvis att många känner sig stressade på jobbet, även om siffrorna sakta går åt det positivare hållet.
- Vi har det hemskt. Det är långa handläggningstider och en press på oss hela tiden, säger Marja Liisa Åsenbrygg på Försäkringskassan i Eskilstuna. - Det känns inte bra att behöva tala om för folk att vi har långa väntetider, när man vet att de behöver pengar. Det är nog det största problemet, fortsätter hon. Arbetsmiljöenkäten har gjorts på Försäkringskassan sedan 1999. Över åren ser det ut att bli lite bättre hela tiden. Men trots allt så svarar exempelvis uppemot 70 procent av de anställda i enkäten att man känner sig stressad, och över 40 procent tycker att man kunde få bättre uppmärksamhet från chefen, något som Marja-Liisa Åsenbrygg känner igen. - Jag tror att cheferna ser mera det som inte är gjort än det vi har gjort. Kanske glömmer de bort att säga att "det ni faktiskt gjorde, det var väldigt bra". En orsak till det missnöje som finns kan vara att man just nu håller på att utveckla speciella metoder för hur arbetet ska fungera, som ska gälla likadant över hela landet. Det säger Tommy Sundholm som är en av Försäkringskassans verksamhetschefer i Sörmland. Och han förstår att många anställda efterlyser större uppmuntran från sina chefer. - Vi kan säkert bli mycket bättre på det. Men det kanske också speglas av den ansträngda arbetssituationen - känner man sig pressad så är behovet av uppmuntran ännu större, och det är klart att det här kan vi bli bättre på, säger Tommy Sundholm.