Lärare från Eskilstuna får stipendium

Läraren Sharifeh Ghasemnejad från Eskilstuna tilldelas 2003 års stipendium från "Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor". Stipendiesumman är på 10 000 kronor.
Hon får det för sitt arbete i Skiftingehus skola med frågor som jämställdhet, kulturöverbryggande och hälsoprojekt mot droger och alkohol, ett projekt som Sveriges Radio Sörmland kunde berätta om i går. Det är också nominerat att delta i en tävling om Eruopas bästa brottsförebyggande lokala projekt.