Ökat våld på Migrationsverkets låsta avdelningar

Antalet fall av våld, hot och självmordsförsök på Migrationsverkets låsta avdelningar, bland annat i Flen, har ökat så kraftigt de senaste åren att säkerheten för intagna och personal är hotad.
Det visar en rapport från Migrationsverket som Svenska Dagbladet tagit del av. Antalet händelser som rapporterats in har under de fyra senaste åren ökat med 45 procent. För att möta våldet vill Migrationsverket kraftigt öka antalet platser och dela upp de på fler och mindre enheter, dessutom föreslår utredarna att det ska finnas tillgång till psykolog för de intagna. Rapporten är också kritisk till hur människor placeras, tex kan en barnfamilj, som ska avvisas, placeras med kriminella, och personer från olika sidor i samma krigshärd kan placeras tillsammans. I en kommentar säger Amnestys flyktingombud i Sörmland, Inger Hassler, som också är ordförande i Solidaritetens hus i Flen att hon inte är förvånad. Som flyktingombud besöker hon regelbundet förvaret i Flen, och hon anser att det inte är förenligt med en humanistisk flyktingpolitik att hålla asylsökande inlåsta.