Nytt system för att förhindra fusk på Mdh

Mälardalens Högskola gör det svårare för studenter att fuska genom ett nytt system som stoppa studenter från att plagiera andras arbeten. Det här genom att införa ett nytt datasystem.
På Mälardalens högskola har, sedan 2001, ett tiotal studenter stängts av efter plagiatfusk. Under de senaste åren har det märkts en ökning av fusket även på andra högskolor, det visar en rapport från Högskoleverket. De flesta institutioner har nu i höst infört ett system som hindrar studenter från att plagiera andras arbeten. Systemet letar igenom en del databaser för att se om texten redan finns någon annanstans, och alltså är plagierad. Högskolan ska pröva systemet under ett år, och sedan utvärdera det för att se hur mycket det gett.