Förslag att höja färdtjänstavgifter sågas

I Eskilstuna sågar flera berörda instanser förslaget att höja egenavgifterna för färdtjänst och sjukresor. Några av dem saknar en analys om vad en höjning innebär för resenärerna. Det framgår av samtal som kommunen har haft med handikapp- och pensionärsråd.
Kommunens Vuxennämnd vill höja avgifterna för färdtjänstresor för att dra in pengar till den tomma kassakistan. Kommunen hänvisar bland annat till att Länstrafiken höjt sina avgifter och att Eskilstuna har låga avgifter jämfört med andra kommuner. Höjningen är, som ett exempel, 10 kronor.