Säkerhet hotas på Migrationsverket i Flen

Säkerhetsbristerna på Migrationsverkets låsta förvar är så allvarliga att säkerheten för intagna och personal är hotad. Det menar Christer Uddin, enhetschef vid Migrationsverket och chef för förvaret i Flen. Bakgrunden missförhålllanden som redovisas rapport från Migrationsverket en rapport som ännu inte offentliggjorts.
Christer Uddin bekräftar bilden: - Risken för suicid och hot och våld, rymningar har ökat i takt med avslagsbeslut. Händer det något får vi lita på polisen och psykiatrin. Personalen upplever att det är mycket ansträngt. Förvaret i Flen har 40 platser men ingen psykolog eller terapeut att ta hand om de ofta desperata flyktingarna. Förvaret ska inte skrotas" En grupp som migrationsverket ser med särskild oro på är aylsökande med allvarliga psykiska störningar. Inte heller för dem finns några särskilda resurser. Bakom de låsta dörrarna blandas dessutom asylsökande i väntan på avvisning med kriminella som avtjänat sitt straff och ska utvisas: På söndagen sa Amnestys flyktingombud i Sörmland, Inger Hassler, som också är ordförande i Solidaritetens hus i Flen, att det strider mot en humanistisk flyktingpolitik att hålla asylsökande inlåsta i förvar och att förvaret borde skrotas. Men migrationsverkets Christer Uddin håller inte med: - Nej det gör jag inte. Det är ju så att dessa människor har fått avslag och har vägrat att följa myndigheternas beslut.