Stiftsgård slipper betala 10 miljoner till staten

Stiftsgården Stjärnholm i Oxelösund slipper betala 10 miljoner i moms till staten. Anledningen är att Riksskatteverket återkallat sin talan i Regeringsrätten. Det betyder att Kammarrättens tre år gamla dom står fast.
Stiftsgården ville dra av moms för byggnadsarbeten i mitten av 90-talet, men det tyckte inte skattemyndigheten och överklagade både till Länsrätt och kammarrätt. Men eftersom Riksskattevrket nu återkalat sin talan så är fallet avgjort. Det finns inga offentliga uppgifter just nu varför Riksskatteverket återkallat sin talan.