Studenkårer är inte representativa

De aktiva inom Sveriges studentkårer är inte representativa för den grupp de ska representera. Det visar en undersökning som fackföreningen SIF, har gjort och i den ingår Mälardalens högskola.
Den typiske kåraktive är en 25-åring som studerar samhällsvetenskapliga ämnen, saknar barn och har liten yrkeserfarenhet. Men den genomsnittlige högskolestudenden är betydligt äldre. En tredjedel är över 30 år och majoriteten av dessa har barn. Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz är kritisk och menar att mångfalden måste bli bättre så att alla studenters intressen kan tillvaratas.