Socialarbetare i Eskilstuna lever farligt

Det är dålig med säkerheten för Eskiltunas socialarbetare. Socialförvaltningens vuxenenhet i Eskilstuna får skarp kritik för bristande säkerhet.
Arbetsmiljöverket som nyligen gjort en inspektion på vuxenenheten konstaterar att personalen bland annat inte har nånstans att ta vägen, om de skulle utsättas för hot. Rummen är för små vilket gör att socialarbetarna tvingas sitta för nära klienterna och överfallslarmen fungerar inte som de ska. Om inte situationen för socialarbetarna blir bättre så riskerar vuxenförvaltningen att få betala vite.