Folkomröstning om EU- grundlag kräver politiker

Tre sörmländska riksdagsledamöter kräver ytterligare en folkomröstning, nu om den nya EU-grundlagen.
De tre menar att politikerna inte fått något mandat från medborgarna att förhandla med dom övriga EU-länderna om den nya grundlagen. Elina Linna (v), Björn von der Esch (kd) och Maria Wetterstrand (mp) menar att det finns risk att väljarna hamnar alltmer utanför i EU-frågor och att klyftan mellan politiker och medborgare ökar om det inte blir en folkomröstning.