Politiska motioner blir liggande utan beslut

I Eskilstuna finns det ett 40-tal motioner, det vill säga förslag till fullmäktige, som politikerna ännu inte har fattat beslut om.
Den äldsta motionen är snart tre år gammal. Enligt kommunallagen ska en motion från en politiker, behandlas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.