Otryggt för anställda på socialen

Socialförvaltningen i Eskilstuna är inte en trygg arbetsplats för dom anställda. Det har Arbetsmiljöverket konstaterat efter en inspektion. I Eskilstuna är nu en del av problemet åtgärdat - men det räckte inte med personalens missnöje.
Peter Lindkvist är socialsekreterare i Eskilstuna och tillförordnad ordförande i Sveriges Socionomers riksförbund. Han är glad över att inspektionen redan gett resultat i förbättrad säkerhet men besviken över att personalens tidigare klagomål klingat ohörda. Nu har en extra vakt anställts för att öka säkerheten, men lokalerna är fortfarande undermåliga. Bland annat går Vuxenförvaltningens branddörr inte att öppna inifrån. Arbetsmiljöverket har inspekterat tre socialförvaltningar i Sörmland. I Trosa fanns brister som kunde rättas till ganska snabbt. Utrymningsvägar fanns men var ibland blockerade. I Katrineholm saknades väntrum och utrymningsvägar och där har man lagt ner omkring 300.000 kronor på att förbättra säkerheten. 100.000 kronor har använts till ett nytt väntrum och resten till möbler. I Eskilstuna har man hyrt in en vakt, men mer omfattande åtgärder kommer också att krävas.