SÖRMLAND

Kommunerna tar över hemsjukvården

Från och med årsskiftet kommer kommunerna i Sörmland att ta över hela hemsjukvården.

Det betyder att ett antal distrikssjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster byter arbetsgivare från landstinget till kommunerna.

Ett avtal är nu efter långvariga förhandlingar klart och innebär att 89 miljoner kronor av skattemedel förs över från landstinget till kommunerna.

Genom avtalet, som nu ska beslutas i alla fullmäktige, hamnar hela hemsjukvården under en och samma huvudman, kommunen.