SÖRMLAND

Sörmland bäst på hjärtvård

Hjärtsjukvården på de tre sjukhusen i Sörmland får toppbetyg i en rapport från Hjärt- och lungfonden. Nyköpings lasarett tillsammans med Kullbergska sjukhuset har den bästa hjärtsjukvården i landet och Mälarsjukhuset ligger trea och alla tre sjukhusen har förbättrat vården jämfört med tidigare.

Den visar också att den akuta hjärtvården i Sverige har blivit allt bättre under de senaste åren.

Men det finns fortfarande skillnader i hur landets sjukhus följer Socialstyrelsens riktlinjer för vilka åtgärder som de hjärtsjuka ska få.

Kvalitetsindex för den akuta hjärtsjukvården visar på en stor generell förbättring jämfört med 2006. Och det här är mycket glädjande, säger Roger Höglund som arbetar på Hjärt-Lungfonden.

Det innebär att vi får en bättre vård, vi minskar lidandet och färre avlider faktiskt efter en infarkt. Men av alla sjukhus som är med så är det faktiskt 29 stycken som inte når upp till det som kan anses vara en acceptabel lägsta-nivå, fortsätter Roger Höglund.

Kvalitetsindexet bygger på data från de svenska hjärt-kärlregistren och utgår från i hur stor utsträckning som sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer. Dessa handlar om att erbjuda åtgärder som bedöms kunna förlänga livet på patienterna efter en hjärtinfarkt - kranskärlsröntgen är ett sådant exempel.

Förstaplatsen på årets ranking delas mellan Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett, med Mälarsjukhuset på en delad tredje plats. Det innebär en avsevärd förbättring sedan 2006, då de tre sörmländska sjukhusen hamnade runt 30:e plats när man vägt samman alla  indikatorer.

Ulf Stenestrand som är överläkare i kardiologi och som arbetar med hjärtregistren säger att man bör tolka den här rangordningen lite försiktigt eftersom patienternas sjuklighet kan se olika ut på olika orter. Men han instämmer i att det har skett ett klart uppsving överlag sedan 2006.

– Två tredjedelar av sjukhusen är nu betydligt bättre på att följa riktlinjerna, säger Ulf Stenestrand till Vetenskapsradion.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se