Protester mot minskad räddningstjänst i Trosa

Kommunledningen i Trosa har beslutat att minska med en tjänst i beredskapen inom räddningstjänsten, och det har väckt protester hos det lokala facket.
- Det kommer inte fungera. Den personal vi har behövs, säger Thomas Lundvist som sitter i styrelsen för brandmannaklubben. - Två händer mindre i arbete gör en stor skillnad, även om det på pappret ser lite ut, säger han. Just nu finns det en räddningsberedskap i Trosa som består av sju personer. Efter nyår kommer det vara sex, om Trosa kommun driver igenom sitt beslut i praktiken. Nu har brandmannaklubben samlat in namn i protestlistor och lämnat till kommunen, drygt 6 700 personer har skrivit på protesterna. Flera företag har också skickat protestbrev. Eftersom det inte längre finns någon beredskap i Tystberga där man tidigare har fått snabb hjälp ifrån, så måste räddningsmanskapet i Trosa vänta runt 35 minuter på hjälp från Nyköping om det skulle hända något. Görs den här nedskärningen spar kommunen totalt 200 000 - 250 000 kronor. Efter att beslutet togs av Trosa kommun att det ska sparas så har det varit upp till Jan Kviby som är räddningschef på Sörmlandskustens räddningstjänst att planera för hur det ska bli i Trosa. - Vi från ledningens sida har sagt att konsekvenserna av den här förändringen ligger inom en godtagbar nivå ur insatssynpunkt. En godtagbar nivå innebär att man ska klara vardagsolyckor. Inträffar något större så måste vi ha förstärkningar från den samlade organisationen, och vi kan också behöva förstärkning utifrån.