Länets företag bra på att hantera farliga ämnen

I går avslutade Arbetsmiljöverket sin inspektion av mer än 2000 arbetsplatser i landet som hanterar farliga ämnen. I Sörmland har runt 160 målerifirmor, verkstäder och screentryckerier besökts.
Resultatet av inspektionen presenteras på fredag. Stefan Widstrand är inspektör på Arbetsmiljöinspektionen, och han tycker det sett bra ut i Sörmland. - Man har haft väldigt god ordning på sina kemiska preparat. Förr visste man nog om att saker var farliga, men man tänkte inte så mycket mer på det, säger han. Hade man tur kunde man kanske hitta ett varuinformationsblad någonstans, men det var inte på många ställen. Varuinformationsbladen är viktiga och det är kring dessa som inspektionerna kretsar. Företagen ska ha en förteckning över sina miljöfarliga produkter som ska vara märkta med vissa symboler. Dessa förteckningar ska dessutom vara väl förankrade och tillgängliga för de anställda. Det har sett ganska bra ut på de sju företag som Stefan Widstrand besökt. Någon burk har stått på fel ställe eller saknats i informationsbladet. Kampanjen som arbetsmiljöverket genomfört är ett led i ett större EU-grepp och hanteringen av farliga ämnen har kontrollerats i hela EU-området. Tidigare undersökningar har visat på stora brister framför allt i Storbritannien men även i Sverige. Enligt Sven Söderberg som har en målerifirma i Nyköping är det si och så med de anställdas säkerhetsintresse. - Det är väl när det händer någonting, då vill de gärna ha reda på vad de ska ha för skyddsutrustning. Och det tycker jag är bra.