Samarbete ska minska butiksrån

Det går att minska butiksrånen genom ett bättre lokalt brottsförebyggande arbete. Det är budskapet från fack och arbetsgivare som tillsammans med rikspolisstyrelsen på onsdagen ordnade seminarium i Eskilstuna.
Eskilstuna är en av fem kommuner i landet som får besök. Stefan Eriksson arbetar för samarbetsorganisationen Handelns arbetsmiljökommitté. - Vi vill sprida en modell för hur man som butik kan säkerhetsskydda sig på bästa sätt, säger han. Och det är ett program som heter skydd mot rån i handeln som är på tretton punkter, som man kan bli certifierad för. Nu har polisen hela ansvaret för den här så kallade säkerhetscertifieringen och det fungerar inte alltid så bra. Därför har man tagit fram Härnösandsmodellen med en samordnare från det lokala brottsförebyggande rådet och ett datasystem som gör det lättare att ha överblick. I arbetssättet ingår också att se över säkerheten vartannat år. Polisen har fortfarande kontakt med butikerna och försöker övertala alla att gå igenom säkerhetsprogrammet. Nils-Göran Olsson på sörmlandspolisen har jobbat med brottsförebyggande i flera år och det som intresserar honom är främst den nya datortekniken. En av de få butiksanställda som var på seminariedagen var Tomas Gustavsson från ICA. På hans arbetsplats jobbar man redan med butikssäkerheten, men han tror att det ändå gynnar dem om fler butiker jobbar brottsförebyggande. - Jo, om alla har ett högre säkerhetstänkande så blir det svårare för tjuven. Det är positivt, säger Tomas Gustavsson.