Kristna skolor tvekar om homosexuella lärare

Kristna friskolor i länet tvekar inför att anställa homosexuella lärare. Om det skulle visa sig att en jobbsökande lärare skulle vara homosexuell skulle det bli föremål för en disskussion, säger rektorerna.
- Heterosexuell eller homosexuell gör oss inte till sämre människor, men däremot kan vi ju inte förneka att det sår i bibeln att det är ett onaturligt umgänge, säger Helena Virsén, rektor på Flens kristna skola. Enligt en undersökning som tidningen Skolvärlden har gjort så är det många kristna skolor som uttalar önskemål om lärarnas livsstil. Det kan gälla exempelvis gälla cigaretter och snus, men också sexuell läggning. "Om en meteorit faller ned?" På den kristna skolan fokusskolan i Nyköping säger rektor att om en lärare som är homosexuell skulle söka sig till dit skulle det bli föremål för en disskusion om hur man ska förhålla sig till det. På Flens kristna skola ska en lärare leva som man lär. Det innebär exempelvis att det inte är bra om en lärare säger att det är farligt att röka och sen själv går ut och röker. Ingen homosexuell har sökt sig till flens kristna skola enligt rektor Helena Virsén, och hon säger såhär om hur det skulle bli om det hände. - Hur skulle jag känna om det skulle ramla ned en meteorit? Det är svårt att prata hypotetiska frågor. Men RFSL:s ordförande i Nyköping, Eva Ogenborg, är kritisk till de kristna skolornas värderingar och tveksamhet till homosexuella. - Man kan ju inte fråga om en person är homosexuell och skulle man välja bort en person för att han är homosexuell är det diskriminiering.