Sörmland

Arbetslösheten i Sörmland prioriteras

Arbetsförmedlingen ska nyanställa 2000 personer i hela landet och Sörmland tillhör det län som prioriteras. Mellan 60 och 70 ska nyanställas i länet och flertalet hamnar i Eskilstuna, som drabbats hårdast av varsel. Det handlar i första hand om nya arbetsförmedlare, men också om nya coacher.

1 000 arbetsförmedlare för dem som drabbas av lågkonjunkturen.750 arbetsförmedlare som främst arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som lämnar sjukförsäkringen.250 specialister till avdelningen för rehabilitering till arbete.

Enligt arbetsförmedlingen var den totala arbetslösheten, det vill säga både öppet arbetslösa och personer i olika åtgärder, drygt 14 000 personer i augusti, vilket är 6 700 fler än för ett år sedan och en kraftigare ökning än i landet i stort. Den totala arbetslösheten är störst i Eskilstuna, med närmare 13 procent, men även Katrienholm och Flen ligger högre än landet i snitt.