Tystbergavatten uppfyller kraven

Dricksvattnet i Tystberga utanför Nyköping har nu kontrollerat ute hos konsumenterna. Provsvaren visar att halterna nu är på en nivå som ligger långt under kommande gränsvärden. Dricksvattnet uppfyller nu med mycket god marginal Livsmedelsverkets kommande krav, uppger kommunen.
Det tillfälliga alternativet med dricksvatten via utställda tankar i Tystberga dras in på fredagen. Det var i början av den här månaden som oroande halter av det cancerframkallande ämnet Diuron uppmättes i dricksvattnet.