Sörmland

Landstingssamarbete utökas

Samarbetet mellan landstingen i Sörmland, Västmanland och Stockholm utökas. De tre landstingen har kommit överens om att börja samarbeta med landstinget i Örebro län. Bland annat inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Samarbetet med Örebro ökar möjligheterna att utveckla det samarbete som redan finns idag, enligt landstinget Sörmland.

Idag finns det administrativa gränser som sätter stopp för till exempel samkörda register för patientjournaler.

-- Sörmland lägger redan idag en stor del av sin regionvård i Örebro varför vi är mycket positiva till fortsatt utvecklingssamarbete med Örebro läns landsting, avslutar Jörgen Danielsson (S).