Eskilstuna

Spårbilar kan komma till Eskilstuna

Om en dryg vecka, 28 september, kommer förslaget om vilka städer som ska få testa spårbilar. Det är förarlösa datorstyrda bilar på en kollektiv bana. Kjell Dahlström är regeringens spårbilsutredare och han säger att Eskilstuna är en stark kandidat.

– Det är en väldigt bra blandad trafik och banan är bara sex kilometer, säger Kjell Dahlström. Det finns medtävlare som har dubbla banlängden och då blir det dubbelt så dyrt.

Vad talar emot Eskilstuna?

– Vi har ingen trafikräkning här och det finns flera andra objekt som har gjort en grundligare trafikberäkning för en bana.

Tolv kommuner är intresserade av bygga en pilotbana, förutom Eskilstuna också till exempel Uppsala, Södertälje och Åre. Det finns tre kommersiella system i världen för spårtaxi eller spårbilar - ett av dem i Uppsala, men också till Londonflygplatsen Heathrow och en i Abu Dabi i Mellanöstern.

Vilka tre fyra orter det blir ger regeringen besked om i vår när den sk infrastrukturpropostionen presenteras.

Eskilstuna kommun är intresserade, men det är mycket pengar - en halv miljard bara för en testbana, två och en halv miljard för ett stadsnät och ska man ha en yttre ring blir det en och en halv miljard.

En rejäl vision är sedan att binda ihop stan med Västerås genom en höghastighetsbana och då blir det fråga om stora pengar.  Kommunen behöver veta vad staten står för och om det finns EU-pengar.

– Det här är väldigt tungt i investeringsskedet, men i driftskedet är det mycket billigare än alla tradtionella trafikslag, säger Kjell Dahlström.

Eskilstuna har sprängt sina gränser med allt fler som bor med dubbelgarage på allt större ytor i ytterområdena, enligt kommunen.

– Centrum kan inte växa hur mycket som helst och det blir trängre och trängre, säger Jimmy Jansson, S, kommunalråd i Eskilstuna. Då måste man titta på människors möjligheter att röra sig i stan. Det här kan vara ett sätt.

Spårbilarna är bra för miljön, men nackdelar finns också . Ett spårsystem förändrar stadsbilden och ökar insynen där man kanske inte vill ha insyn.

Peder Berentsen är centrumledare för köpcentrumet Tuna Park och han tycker att spårbilar kan vara ett bra system för kunderna, men att det kanske går att göra system som är ännu mer flexibla.

– Det här systemet är ett komplement till det befintliga. Inom överskådlig tid kommer vi att behöva åka bil till köpcentrum. Det är viktigt att man inte låser sig fast vid en viss teknik, utan tittar på olika lösningar.

Hans Andersson
hans.andersson@sr.se