Eskilstuna

Haltande trafikmätningar

På flera håll i länet pågår nu mobilitetsveckan eller trafikantveckan. Syftet är att få folk att lämna bilen hemma och gå, cykla eller åka buss. I Eskilstuna på tisdag når veckan sin kulmen då man stänger av centrala staden för biltrafik. Den här veckan har man mätt trafiken, för att ha något att jämföra med. Men samtidigt pågår det gatuarbeten som kan påverka resultatet av de här mätningarna.

– Just nu så är det mycket saker på gång så man får kontrollera ganska noggrant så att resultatet inte blir fel, menar trafikavdelningens Göran Jonsson som är en av dem som mäter bilister och fotgängare.

Petter Skarin är trafikingenjör på kommunen och han säger att det tidigare år när det varit stora avstängningar har varit ett större problem än det är i år. Skarin tror inte att de gatuarbeten som pågår påverkar trafikflödet. Men han bekräftar att samordningen mellan trafikmätningarna i september inte samordnas med hur gatujobben läggs ut.

Trafiken har minskat litet genom åren genom centrala stan trots att befolkningen har ökat. Men utan fysiska åtgärder så händer det inte så mycket.

– På de här infartsgatorna är det inte så stor effekt utan de flesta åker genom stan, menar Göran Jonsson.

I år räknar man manuellt cyklister och fotgängare på Nybron och vid Gymnastikviadukten och så har man slangar som bilarna kör över vid alla infarter till Centrum.

Totalt sett har biltrafiken i centrum på femton år minskat med sex tusen till 72 000 fordon.

Hans Andersson
hans.andersson@sr.se