Flen

Osäker framtid för Skjortan

Det är osäkert när det blir något allaktivitetshus i Flen. I kommunens budget för 2010 har man nämligen tagit tillbaka de drygt två miljoner kronor som avsatts till att iordningsställa lokalen.

Det var i november 2006 som beslutet togs att göra ett allaktivitetshus för föreningar av den gamla skjortfabriken i Flen. I huset skulle det finnas utrymme för konserter och teaterföreställningar men också en mötesplats för gamla och unga.

Den planerade invigningen av allaktivitetshuset Skjortan skulle vara i januari 2010 men är skjuten på oviss framtid.