Vindkraftverk kan byggas i Hävringe

Sydväst om Hävringe i yttre kustbandet utanför Oxelösund, där finns de bästa förutsättningarna för att placera vindkraftverk i Sörmland. Det anser Länsstyrelsen som nu ska låta flera kommuner och myndigheter säga sitt om förslaget.
Vindkraftverk ska placeras i områden som är av riksintresse och i det föreslagna området, som delvis ligger i Östergötland, finns ett fågelskyddsområde och tidigare också mycket säl. Fram till år 2015 ska 6 til 7 procent av elproduktionen komma från vindkraften och därför har Energimyndigheten gett Länstyrelsen i uppdrag att undersöka var de är mest lämpliga att placera. Allmänt sett finns inte många platser i Sörmland som passar för vindkraft, eftersom det blåser för lite i nästan hela länet, utom i havsbandet, enligt Länsstyrelsen. Vindkraftverken kommer, om de byggs, att vara synliga från Hävringe, men inte dominera utsikten enligt Länsstyrelsen. Senast den 10 november ska kommuner och myndigheter säga vad de tycker om förslaget.