Unga i kläm när behandlingshem väljs bort

Allt fler kommuner väljer att vårda unga kriminella och unga missbrukare i hemkommunen. Det blir billigare än att bekosta platser på behandlingshem. Men därmed riskerar också många unga att få försämrad vård, anser kritiker.
Lennart Klarstedt som är chef för akutavdelningen på Håkanstorps behandlingshem i Vingåker, är upprörd. - Jag tycker att det är en oansvarig och omänsklig socialpolitik, som främst är ekonomisk, säger han. En rundringning som Sveriges Radio Sörmland gjort visar att flera kommuner i länet i allt större utsträckning väljer att vårda sina unga på hemmaplan. Det här märks av på flera av länets behandlingshem. På Lövsta utanför Vagnhärad har man tvingats stänga en avdelning, eftersom kommunerna drar ner på antalet placeringar av ungdomar med problem. Också på Håkanstorp märks detta av enligt Lennart Klarstedt, som alltså är kritisk till att kommunerna, i syfte att spara, pengar försöker vårda ungdomarna på hemmaplan. Enligt Klarstedt finns det siffror som visar att hälften av alla som vårdas i hemkommunen återfaller i missbruk och Lennart Klarstedt menar att det bara är en kortsiktig besparing för samhället att jobba enligt den modellen.