Nyköping

Överskott i budgeten 2010

Trots finanskris och lågkonjunktur är Nyköpings kommuns ekonomiska situation god. Det konstaterade kommunstyrelsens ordförande moderaten Jan Carle när han idag presenterade kommunens budget för nästa år - en budget som beräknas ge ett överskott på 38 miljoner kronor.

– Vi har för avsikt att inte varsla, säger Jan Carle. Vi ska ha en stabil och god ekonomi och vi ska inte höja skatten och inte heller sänka den under den här perioden.

Kommunen har hittills lyckats hålla sig inom ramarna för 2009 års budget och ser ut att landa på planerat överskott på 25 miljoner kronor. I budgeten för 2010 ökar överskottet till 38 miljoner och Nyköping skulle enligt Jan Carle klara sig utan sin del av det statliga extratillskottet för 2010. Totalt under mandatperioden fram till 2010 har regeringen satsat 38 miljarder kronor till kommunsektorn.

Urban Hedqvist
urban.hedqvis@sr.se

Per Thyrén
per.thyren@sr.se