Dispans för stugor i naturreservat

Sporthotellets ägare i Vilsta friluftsområde i Eskilstuna får tillstånd att bygga ut nya stugor innanför naturreservatsgränsen. Länsstyrelsen har gett ägaren dispans och går därmed på kommunens linje.
Sporthotellets ägare har ansökt om att få dispans för ett 20-tal stugor och åtta av dem kommer att hamna innanför reservatsgränsen. En utbyggnad strider inte mot syftet med naturreservatet, som är mycket kopplat till friluftslivet, menar Länsstyrelsen, som också menar att intrånget i naturen inte är så omfattande. Däremot måste de ekar som finns i området skyddas, enligt Länsstyrelsen.