Bristande hantering av kemikalier hos företag

Företag i Sörmland är dåliga på att sköta sina kemikalier och farliga ämnen som man ska. Arbetsmiljöinspektionens senaste underökning visar att tre fjärdedelar av alla undersökta företag i länet, 44 stycken, fick någon form av anmärkning.
Det handlar bland annat om att man inte har någon information om varorna, riskbedömningar om det skulle hända något, eller att det saknas förteckningar över vilka farliga varor som finns.