Eskilstuna anklagas för etnisk diskriminering

Eskilstuna kommun anklagas för etnisk diskriminering. Fackförbundet Jusek har begärt centrala förhandlingar i en tvist med kommunen.
Jusek hävdar att kommunen borde ha anställt en person med finsk bakgrund för ett juristjobb, men enligt kommunen uppfyllde inte den aktuell personen de krav som kommunen ställde. Kommunen tillbakavisar anklagelserna om etnisk diskriminering. Kommunen ville anställa en person med färsk juristexamen och ville ha föryngring, men det levde inte den aktuelle personen upp till, menar kommunen.