GNESTA

Dåligt brandskydd på behandlingshem

Ett behandlingshem för ungdomar i Gnesta får kritik av Länsstyrelsen för att man ännu efter två år inte skaffat sig en ordentlig brandskyddsplan.

Det var när länsstyrelsen våren 2007 gjorde en inspektionen på behandlingshemmet som en lång rad allvarliga brister i verksamheten påträffades, något som fick länsstyrelsen att reagera.

Hemmet har därefter åtgärdat flera brister, men inte det undermåliga brandskyddet.

Länsstyrelsen ser allvarligt på detta och vill nu ha en förklaring en förklaring från ungdomshemmet varför bristerna inte är åtgärdade.