Fick ingen hjälp av socialen - kräver skadestånd

En kvinna i Eskilstuna kräver 20 000 kronor i skadestånd av kommunen. Kvinnan ville ha hjälp av socialtjänsten eftersom hon inte orkade ta hand om sin dotter som har stora sociala problem. Men enligt den anmälan mamman har gjort till Justitieombudsmannen, JO, så fick hon inte tillräcklig hjälp.
Kvinnan riktar kritik mot flera myndigheter för att hon inte får den hjälp hon behöver.