Kraftig ökning av socialbidragskostnader

Antalet personer som går på socialbidrag ökar i flera kommuner i Sörmland, bland annat Katrineholm och Eskilstuna. Eskilstuna kommun betalade i september ut lite drygt åtta miljoner kronor vilket är 900 000 kronor mer än vad kommunen budgeterat och jämfört med samma månad förra året är det också en ökning.
Antalet personer som fick socialbidrag under perioden januari-september har minskat totalt sett, men däremot ökar antalet socialbidragstagare som är mellan 25-29 år. En förklaring är att Länsarbetsnämnden stoppat alla arbetsmarknadsåtgärder, säger Hassan Eftekhari ekonom på arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen. - Vi märker en ökning av socialbidrag för ungdomar och en stor förklaring är stoppet av åtgärder. Vi märker att anvisningarna till datorteket minskar. Försörjningsstödet har gått ned, men inte i samma takt som tidigare år. Det är svårare att sänka stödet som man har gjort tidigare, säger Hassan Eftekhari. Socialbidragskostnaderna väntas öka kraftigt i år jämfört med förra året. Den nya supernämnden, arbetsmarknads- och integrationsnämnden, väntas gå med 40 miljoner i undeskott i år. Men det finns en plan som går ut på att få balans i ekonomin under en treårsperiod. - Den nya nämnden är komplex, men man ska hantera och jobba mer på hemmaplan, så långt som det går och undvika att placera ungdomar externt, arbetsmarknads- och vuxenutbildning ska användas som komplement till traditionella social instatser, placering av barn och ungdomar på institution. Innan ungdomar hamnar snett och tvångsomhändertas ska de tas om hand i utbildning eller arbetsmakrnadsprojekt. Effektivisera - Vi får också effektivisera verksamheten, för det går inte att trolla fram 40 miljoner. Vi behöver en budgetförstärkning med 38,6 miljoner och avvaktar vad politikerna föreslår i budgeten för 2004. I en debattartikel i tidningen Folket skriver kommunsstyrelsens ordförande Hans Ekström och ordföranden för den nya arbetsmarknads- och integrationsnämnden, Ann-Sofie Bornemar, att statens stopp av nya åtgärder har gjort att kostnaderna för socialbidrag har ökat. Enligt Hassan Eftekhari har kostnaden för personer under 30 år ökat med 655 000 kronor under september. Stoppet av arbetsmarknadsåtgärder innebär att staten inte tar ansvar för att arbetslösa ungdomar får möjlighet att förbättra sin kompetens och på så sätt öka sina chanser till arbete och försörjning. För dessa återstår försörjningsstöd, skriver Ekström och Bornemar och deras slutsats är: "Då kommunen uppenbarligen har de starkaste motiven för att minska arbetslösheten bör vi kanske också vara huvudman för de lokala arbetsförmedlingarna".