Sörmland

"Politikerna har inte gjort fel"

Landstingsjuristen Per Blomberg dementerar nu uppgifter som förekommit i media om att två landstingsråd, Ylva G Karlsson och Peter Linnstrand kan komma att dubbelbeskattas för att de överlåtit delar av sina arvoden till sina politiska sekreterare. Landstingets jurist menar att uppgifterna är felaktiga och att såväl landstingsråden som sekreterarna har redovisat sina inkomster och skattat för dem.