KATRINEHOLM

Socialkontor samarbetar med forskare

Ett unikt försök med samarbete mellan forskare och socialarbetare inleds nu i Katrineholm. Örebro Universitet startar en forskningstation tillsammans med socialförvaltningen. Det ska ge forskarna ett bättre underlag och socialarbeterna ett stöd i arbetet. På sikt ska det också ge bättre stöd för dem som söker stöd eller behandling.

Ola Nordqvist, som är utvecklingsledare i Katrineholms kommun, tror att både kommunen och forskningen har nytta av att man överbryggar gapet mellan forskning och praktik.

– Jag tror det finns ett ömsesidigt intresse att knyta våra verksamhetern närmare varandra, säger han.

Det som görs på till exempel en socialbyrå är inte testat på ett vetenskapligt sätt. Man vet hur man brukar göra, men det är inte testat och utvärderat. Man vill få de olika delarna att fungera ihop tillsammans - både socialsekreterarens praktiska kunskap och forskarnas kunskap. Man ska också ta reda på vad de inbladade tycker.

– Och det handlar inte bara om socialtjänstens personal utan också brukare och klienter, säger Ola Nordqvist.

Från Örebro universitet deltar forskare som jobbar med socialt arbete. Christian Kullberg är professor i socialt arbete. Han tror att kraven ökar när det blir mer ont om pengar.

– Vi måste veta att det vi gör faktiskt har en verkan, säger Christian Kullberg.

Det är socialnämnden som bestämt att samarbetet ska dras igång och kommunen vet inte exakt vad det kommer att kosta. Åke Strandberg, chef för socialförvaltningen i Katrineholm, hoppas på stöd från staten. Han menar att det man åstadkommer på en social forskningsstation i Katrineholm kommer kunna användas över hela Sverige.

Hans Andersson
hans.andersson@sr.se