Metall positivt till samordning

Fackförbundet IF Metalls avtalsråd sa i dag ja till samordningen av lönerna med LO och facken inom industrin. Det innebär att IF Metall ställer sig bakom kravet på ettårigt avtal med bland annat löneökningar på 2,6 procent. Beslutet innebär också att förbundets olika förhandlingsdelegationer får i uppdrag att precisera krav som är anpassade till respektive avtalsområden.