Strängnäs

Företag stämmer Strängnäs

Strängnäs kommun vägrar betala delar av hyran för sportanläggningen i gamla Thomasgymnasiet, eftersom man inte är nöjd med den renovering som gjorts där, enligt Strengnäs Tidning. Men företaget Culmen anser att de har rättat till de brister som fanns och har i sin tur stämt kommunen.