Strängnäs

Förslag om barnombudsman

För att öka barnens inflytande ska Strängnäs kommun införa en barnombudsman på halvtid, enligt ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvarig blir Helena Edvinsson, om förslaget går igenom.

– Barn är väldigt engagerade och de har ett stort behov av att få svar på sina frågor, säger Helena Edvinsson. Sen gäller det bara att kanalisera det så att de får prata med rätt person.

Från och med årsskiftet hoppas Helena Edvinsson vara igång. Sedan tio år tillbaka har hon jobbat med inflytande enligt FN:S barnkonvention och vill kunna fungera som en länk mellan barn och beslutsfattare och få politiker att lyssna mer på barnen när det gäller till exempel skolfrågor.

– Det är meningen att jag ska försöka ha lite koll på sådana förändringar. Han någon pratat med eleverna på Karinslundsskolan till exempel. Då måste man se till att de får chans att berätta vad de tycker.

Samtidigt skrotas det årliga barnbokslutet som är resurskrävande och ineffektivt, enligt Tord Tjernström, socialdemokrat och kommunalråd i Strängnäs.

– Det här är så pass viktiga frågor och framför allt idag när kommunerna måste spara, säger Tord Tjernström. Då är det bra om man får med sig ungdomarna och tittar på vad de vill ha.

Hur mycket inflytande kan de få?

– Alla har någonstans ett inflytande, men sen är det frågan om det blir så som barnen vill, det vet man aldrig, men man ska ändå ha kunnat få säga det man vill.

Beslutet om att införa en barnombudsman eller inte ska tas i kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se