STRÄNGNÄS

Kommunens vägar dåligt skötta

Underhållet av vägar i Strängnäs kommun är eftersatt. Anledningen är att kommunen under flera år inte gjort nödvändigt underhåll, det skriver revisorerna i en granskning. Kommunen har under flera år pekat på att det saknas pengar för vägunderhåll, och kommunens ambition är att det ska bli bättre.