ESKILSTUNA

Indisk stad blir vänort

Idag får Eskilstuna besök av en delegation från Indien. Det är personer från den indiska staden Mysore som ska skriva på ett vänortsavtal med Eskilstuna.

Avtalet går ut på att de två städerna ska utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, bland annat om stadsplanering.

Förra året besökte en delegation från Eskilstuna Mysore, som ligger tolv mil från IT-staden Bangalore. Eskilstuna kommun anser att Mysores relation till storstaden Bangalore har många likheter med Eskilstunas relation till Stockholm, och därför vill kommunen samarbeta med Mysore.

Den indiska delegationen som nu kommer till Eskilstuna ska stanna under måndag och tisdag. De kommer att besöka avfallsstationen i Lilla Nyby, biogasanläggningen i Ekeby och kombiterminalen i Folkesta. Gruppen får även information om kommunens stadsplanering och offentliga transporter.